วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566

คัดเลือกผลงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) หรือแนวบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามโครงการสร้างและส่งเสริม ความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ระดับภาค ประจำปี พ.ศ.2566

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น