วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566

การคัดเลือกผลงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) หรือแนวบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2566

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น