วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพัฒนาคลองลัดพลี ภายใต้โครงการ 10 คลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น