วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

“ กิจกรรม ศธ. จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ ” ตามโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ร่วมกับ โครงการปกป้อง และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน(จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 7/2567

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น