วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565

งานชุมนุมยุวกาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น